Digital bilgi bombardımanından bunalanlar; sizleri 3 günlüğüne eşsiz bir doğada teknolojik uykuya davet ediyoruz.
Who overwhelmed by digital information bombardment, we invite you to a technological sleep in a unique nature for 3 days.

UYKU FESTİVALİ / SLEEP FESTIVAL

Buca Belediyesi & Radyo Romantik Türk 4.Teknolojik Uyku Festivali için müracaatlarımız başladı.
Our applications have been starting for Buca Municipality & Radio Romantic Turkish 4th Technological Sleep Festival.
 
• İkinci Periyot olan Ulusal ve Uluslararası Festival tarihimiz ; 5 - 6 - 7 Ekim 2018 tarihleri arasında gerçekleşecek olup tüm Türkiye ve Uluslararası konuklarımıza açıktır. İl kategorisi olmayıp tüm katılımcılar için aynı kategoride noter kurası yapılacaktır.
Our National and International festival dates for the second period; October 5- 6 -7, 2018. Turkish and all international guests can participate. There is no provincial category and notary draw will be done in the same category for all participants.
 
Katılımcılar için başvurular 9 Eylül'de sona erecek olup yapılacak noter çekilişi ile bu muhteşem festivale katılacak şanslılar belirlenmiş olacak.
Applications for the participants will be finalized on September 9th, and than  the notary draw will determine the luck to attend this magnificent festival.
 
Noter çekilişinde hak kazanan talihlilerimiz yanlarında aynı çadırda kalabilecekleri +1 katılımcı getirebileceklerdir.
Winners who are entitled from notary draw will be able to bring +1 participants with them.
 
İlk periyot olan yerel kısımda Buca ilçesi sınırlarında ikamet edenlerin katılabildiği festivale asil listeden veya yedek listeneden  katılım sağlayan katılımcılarımız bu periyot için müracaat edemezler. Noter kurasında çıksalar dahi hakları iptal edilecek olup ancak başka bir katılımcının yanında +1 konuk olarak gelebilirler.
Participants who have participated in the first period festival by choosing from the original list or backup list to the festival in which the residents of the Buca district border, can not apply for this period. Even if elected in the notary draw, their rights will be canceled but they may come as a guest next to another participant.
 
Teknolojiyi uykuya yatırıyor, yüz yüze iletişimi yeniden keşfediyoruz. Sizleri Türkiye'de benzeri olmayan bir festivale davet ediyoruz.
We put technology into sleep, we rediscover face-to-face communication. You are invited to a celebration like no other. 
 
 
Buca'nın eşsiz doğal güzelliklerine sahip Kaynaklar mevkiinde bu yıl 4.sü yapılacak "Teknolojik Uyku Festivali"nde sizleri ilginç bir deneyim bekliyor. Buca Belediyesi ve Radyo Romatik Türk işbirliğiyle düzenlenecek festival için başvurular 9 Eylül'de sona eriyor.
The "Technological Sleep Festival", which will be held in the 4th floor of Buca with unique natural beauties of Buca, is waiting for you an interesting experience. Applications for the festival to be organized by Buca Municipality and Radio Romatik Turkish conclude on 9th of September
 
3 gün boyunca dijital dünyanın bilgi bombardımanından uzak, yeni insanları sadece keyifli sohbetlerde tanıyacağınız, çocukluğunuzun unutulan sokak oyunlarını yeniden hatırlayacağınız, kamp ateşi etrafında eğlenip, doğayla iç içe olacağınız; sadece ve sadece doğal ürünler tüketeceğiniz bu festivalde yok yok...  Olmayan tek şey telefon ve tabletleriniz...  Onlarsız 3 güne ne dersiniz? O zaman 5 -6 - 7 Ekim tarihlerinde yapılacak "Teknolojik Uyku Festivali" için başvurularınızı bekliyoruz.
You will get to know the new people in pleasant chats, away from the digital bombing of the digital world for 3 days, recall your forgotten street games, have fun around the campfire, there is not in this festival you will only consume only natural products ... The only thing that is not your phone and your tablets. What about 3 days without them? Then we are waiting for your application for the "Technological Sleep Festival" to be held on 5 - 6 - 7 October.
 
 
 
Festivale katılım şartlarımız; / Our participation conditions at the festival;
 
Başvuru Formunu doğru doldurmuş olmanız,
You have to fill in the Application Form correctly,
 
Yapılacak noter çekilişinde şanslı kişi olmanız,
You have to be  lucky person in the notary draw,
 
Festival alanına girerken sizi dijital dünyaya bağlayan tüm cihazlarınızı  teslim edip  3 gün  teknolojisiz yaşamayı kabul etmiş olmanız yeterlidir.
When entering the festival area, it is enough to deliver all the devices that connect you to the digital world and accept the life without technology for 3 days.

Ne güzel de söylemişler söyleyenler